Aktualności

Przed rozpoczęciem ferii zimowych i letnich wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Administracja Oświaty, 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Szczepańska zamieszkała w Kluczborku.

Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji komisja dokonała podsumowania naboru i wyłoniła kandydata w drodze głosowania, który spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Kluczbork, dnia 10.06.2024 r.

 

Kluczbork 27.05.2024 r.

DNSO.111.2.27.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznej szkoły podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

 

 

W dniu 20 maja 2024r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku.
W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku – Pana Marka Tobiasza zam. w Łowkowicach.
Pan Marek Tobiasz spełnił wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie, a także uzyskał bezwzględną większość głosów członków Komisji Konkursowej.

Przewodniczący komisji konkursowej
/-/ Elżbieta Pietrzykowska

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Zarządzenie Nr BR.0050.101.2024
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogacicyz Oddziałem Przedszkolnym w Bażanach

Zarządzenie Nr BR.0050.89.2024
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Kluczbork 05.02.2024 r.

DNSO.111.1.24.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi
w Kluczborku

W dniu 02 lutego 2024r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku.

W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku – Panią Angelinę Sarnowską zam. w Gotartowie.

 

Przewodniczący komisji konkursowej
Elżbieta Pietrzykowska

 

Zarządzenie Nr BR.0050.21.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

Zarządzenie Nr BR.0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr BR.0050.21.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

 

Zarządzenie Nr BR.0050.14.2024
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7
z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku