Zamówienia publiczne

TEC.362.05.2022 - Modernizacja kuchni Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

SWZ do pobrania z sekcji Załączniki

14.04.2022
- Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert

15.04.2022
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

TEC.362.04.2022 - Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

SWZ do pobrania z sekcji Załaczniki

09.06.2022
- Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert

13.06.2022
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

TEC.362.12.2021 - Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych w Gminie Kluczbork, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

SWZ do pobrania z sekcji Załaczniki