Aktualności

Zarządzenie NR BR.0050. 230.2023
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów i przerwy wakacyjnej w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork

Kluczbork, dnia 28.11.2023 r.

KDR.110.4.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym

Administracji Oświaty w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan TOMASZ RESPONDEK zamieszkały 46-282 Oś

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 16/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Tomasza Respondek został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się wszelką znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. inwestycyjnych.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Kluczbork, dnia 27.11.2023 r.

KDR.110.3.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY w Dziale Finansowo-Księgowym

ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani EMILIA SMEREKA zamieszkałaKluczborku.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 15/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr IIKsięgowy w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wybór Pani Emilii Smereki został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Księgowy.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

 

Kluczbork, dnia 27.11.2023 r.

KDR.110.2.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY w Dziale Finansowo-Księgowym

ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani EWELINA CZEKAŁA zamieszkałaBrunach.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 14/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr IKsięgowy w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wybór Pani Eweliny Czekały został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Księgowy.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczeGłównego specjalisty ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr II
Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr I
Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Kluczbork 23.10.2023 r.

DNSO.111.1.23.2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM. IGNACEGO J. PADEREWSKIEGO W KLUCZBORKU

W dniu 23 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku.
W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku – Panią Agatę Napp – Urbańską zam. w Byczynie.

Przewodniczący komisji konkursowej
Elżbieta Pietrzykowska

Zarządzenie Nr BR.0050.160.2023
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Administracja Oświaty
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Marcin Kaczmarczyk zamieszkały w Wołczynie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Marcina Kaczmarczyka został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. edukacji.

 

Kluczbork, dnia 29.05.2023 r.