Aktualności

To właśnie dziś...
Nasi cudowni pedagodzy, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji obchodzą swoje święto...
Dzień Edukacji Narodowej...
Zatem nie ma lepszego dnia, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazić najgłębsze słowa uznania dla ich pracy, zaangażowania i wsparcia młodego pokolenia, które dopiero zaczyna budować swoją przyszłość.
W tym szczególnym dniu...
Burmistrz Miasta Kluczborka - Pan Jarosław Kielar oraz zastępca Burmistrza – Pan Roman Kamiński wręczyli wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom, których praca na rzecz oświaty Gminy Kluczbork zasługuje na szczególne uznanie.
Mamy zaszczyt przedstawić osoby nagrodzone:
- Pan Maciej Szymczyk - dyrektor PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pan Marek Tobiasz - dyrektor PSP nr 5 z OI w Kluczborku,
- Pani Ewa Leszczyńska - dyrektor PSP w Bąkowie,
- Pani Danuta Nalewajka - dyrektor SM I stopnia w Kluczborku,
- Pani Sabina Panaszek - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Czaja - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Ewa Bar - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Lidia Cieplik - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Aneta Drozda - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Domagała - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Aneta Żywica - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pan Krzysztof Kiliński - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pani Renata Szostkowska - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pani Beata Lewek - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pan Piotr Noculak - nauczyciel PSP w Bogacicy,
- Pani Urszula Langner - nauczyciel PSP w Kujakowicach Dolnych,
- Pani Beata Rasztar - nauczyciel PSP z OP w Kuniowie,
- Pani Agata Napp - Urbańska - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Lidia Binek - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Elżbieta Pietrzykowska - dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dentobus
Dentobus

SZANOWNI PAŃSTWO,
DZIECI i MŁODZIEŻ do 18 roku życia


W dniach 20 i 21 września br. w godzinach od 16.00 do 18.00 Dentobus będzie stał na parkingu marketu KAUFLAND w Kluczborku ul. Jagiellońska 14

 
Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice...
1 września 2021 r. w auli budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.
Uroczystość została przygotowana przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kluczborku - Panią Danutę Nalewajkę. Podczas akademii mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły.
Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego byli m.in.:
Pan Jarosław Kielar - Burmistrza Miasta Kluczborka,
Pan Roman Kamiński - zastępca Burmistrza Miasta Kuczborka,
Pani Elżbieta Pietrzykowska - Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pani Elżbieta Siemońska - zastępca Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pan Zbigniew Stachowski - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Kluczborku,
Pani Grażyna Popek - przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki,
Pan Zdzisław Pięch - członek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a także dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Kluczbork.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości oraz wzajemnej życzliwości.
Życzymy spokojnego i zdrowego roku!