Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice...
1 września 2021 r. w auli budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.
Uroczystość została przygotowana przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kluczborku - Panią Danutę Nalewajkę. Podczas akademii mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły.
Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego byli m.in.:
Pan Jarosław Kielar - Burmistrza Miasta Kluczborka,
Pan Roman Kamiński - zastępca Burmistrza Miasta Kuczborka,
Pani Elżbieta Pietrzykowska - Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pani Elżbieta Siemońska - zastępca Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pan Zbigniew Stachowski - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Kluczborku,
Pani Grażyna Popek - przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki,
Pan Zdzisław Pięch - członek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a także dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Kluczbork.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości oraz wzajemnej życzliwości.
Życzymy spokojnego i zdrowego roku!