Drukuj

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (plik PDF)

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (plik RTF)

3. Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Rozporządzenie RM 9.03.2010 - plik PDF

4. Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Formularz - plik XLSX

5. Oświadczenie o pomocy de minimis (plik DOC)

6. Artykuł 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pik DOC)

7. Klauzula informacyjna dla pracowników młodocianych w związku z postępowaniem administracyjnym (pik PDF)

8. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (plik PDF)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 lipiec 2021 14:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 13:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 10:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 10:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 12:55 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 13:01 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 13:01 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 12:55 Bartosz Sobieraj