PKZP

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1, pokój nr 4

tel. 77-4181191 wew.27

Bank PKO BP Oddział Kluczbork

58 1020 3668 0000 5902 0009 2866

 

Uwaga!
Przy dokonywaniu wpłat prosimy podać Imię i Nazwisko oraz informację czy wpłata dotyczy spłaty zadłużenia (rata) czy wkładu!

Statut PKZP - wprowadzony uchwałą nr1/2011 Walnego Zebrania PKZP z dnia 6.04.2011 r. w sprawie przyjęcia statutu w PKZP Pracowników Oświaty

Regulamin funduszu zapomogowego PKZP - uchwalony przez Walne Zebranie PKZP z dnia 16.04.20141 r.