Drukuj

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-0005/18

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 629 545,44
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 385 113,62

PROJEKT TRWA OD 2019-05-15 DO 2021-05-14

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020
09 - Wysoka jakość edukacji
DZIAŁANIE
09.01 - Rozwój edukacji
PODDZIAŁANIE
09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 6 przedszkoli na terenie Gminy Kluczbork (dzieci i zatrudnionej kadry). Działania obejmują kompleksowe wsparcie 627 dzieci w wieku przedszkolnym (272K, 355M) w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, w tym wynikające z niepełnosprawności.
Adekwatnie do potrzeb dzieci zostaną podniesione i uaktualnione kompetencji kadry dydaktycznej - 76 nauczycieli (75K, 1M), w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, kształtowania myślenia matematycznego i badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz TIK.
Nauczyciele objęci projektem nabędą również dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwią skuteczniejszą terapię dzieci z niepełnosprawnością oraz deficytami rozwojowymi.
Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano doposażenie placówek w pomoce do terapii i diagnozy oraz inne pomoce i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
Zaplanowano również wyposażenie przedszkoli w nowoczesne i bezpieczne place zabaw.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 sierpień 2021 10:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 sierpień 2021 10:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 sierpień 2021 11:03 Administrator