ROOT

1. Termin półkolonii : 7.02 – 11.02. 2022 r.; zajęcia będą się odbywały w godz. od 9.00 do 15.00

2. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku, ul.Konopnickiej 17; dzieci spoza Kluczborka będą miały zapewniony bezpłatny dowóz,

3. Kwalifikacja dzieci do udziału w koloniach:
- na podstawie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej,Regulaminu podpisanego przez Rodzica/opiekuna oraz Oświadczenia Covid (w załączeniu), które Państwo przekażecie jeszcze dzisiaj do rodziców drogą mailową lub bezpośrednio wydrukowane egzemplarze,
- w terminie do 21.01.2022 r.(piątek) wypełnione i podpisane przez rodziców 3

dokumenty(Karta,Oświadczenie,Regulamin) powinny trafić do Państwa szkół,
- w terminie do 24.01.2022r. do godz.11.00, powinniście Państwo dostarczyć komplet dokumentów ze swojej szkoły do Administracji Oświaty.

4. Główne zasady udziału dziecka w półkoloniach:
- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w półkoloniach (za wyjątkiem opłaty za ciepły posiłek-5 zł., biletu do kina –10 zł. i wstęp na krytą pływalnię-1 zł.)
- dzieci będą funkcjonować w podziale na grupy zajęciowe liczące do 15 osób
- rodzice odpowiadają za stan zdrowia dzieci biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia ustawowe obowiązujące w całym kraju w stanie pandemii koronawirusa co oznacza przede wszystkim obowiązek poinformowania kierownika półkolonii o zaistniałym problemie (objawach zakażenia).

 

   

 

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, iż Gmina Kluczbork ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR).  Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Pozostałe cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR 
W związku z powyższym uprawnieni mieszkańcy gminy Kluczbork mogą składać wnioski aby skorzystać z tej formy pomocy. 

Pod takim hasłem rozpoczynamy kolejną przygodę z aplikacją Movello.
Tym razem szansę na wspaniałe nagrody (oczyszczacze powietrza) mają publiczne przedszkola z obszaru Gminy Kluczbork.
Zabawa została podzielona na 9 etapów, z których każdy trwa 2 tygodnie.
Aby dołączyć do wspólnej zabawy:
- zainstaluj aplikację (jeśli jeszcze jej nie masz)
- wybierz miasto Kluczbork,
- wybierz przedszkole,
- wybierz grupę przedszkolną
i zrób minimum 6000 kroków, które każdego dnia możesz przekazać na konto grupy przedszkolnej wskazanej w aplikacji.
W każdym etapie nagrodzona zostanie najlepsza Grupa.
Każde przedszkole może wygrać tylko raz.
Jednak zabawa trwa do końca dla wszystkich przedszkoli, ponieważ przedszkole, które w trakcie całej zabawy przekaże najwięcej kroków, otrzyma Nagrodę Specjalną - Super Piknik z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!
 

To właśnie dziś...
Nasi cudowni pedagodzy, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji obchodzą swoje święto...
Dzień Edukacji Narodowej...
Zatem nie ma lepszego dnia, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazić najgłębsze słowa uznania dla ich pracy, zaangażowania i wsparcia młodego pokolenia, które dopiero zaczyna budować swoją przyszłość.
W tym szczególnym dniu...
Burmistrz Miasta Kluczborka - Pan Jarosław Kielar oraz zastępca Burmistrza – Pan Roman Kamiński wręczyli wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom, których praca na rzecz oświaty Gminy Kluczbork zasługuje na szczególne uznanie.
Mamy zaszczyt przedstawić osoby nagrodzone:
- Pan Maciej Szymczyk - dyrektor PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pan Marek Tobiasz - dyrektor PSP nr 5 z OI w Kluczborku,
- Pani Ewa Leszczyńska - dyrektor PSP w Bąkowie,
- Pani Danuta Nalewajka - dyrektor SM I stopnia w Kluczborku,
- Pani Sabina Panaszek - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Czaja - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Ewa Bar - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Lidia Cieplik - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Aneta Drozda - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Domagała - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Aneta Żywica - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pan Krzysztof Kiliński - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pani Renata Szostkowska - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pani Beata Lewek - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pan Piotr Noculak - nauczyciel PSP w Bogacicy,
- Pani Urszula Langner - nauczyciel PSP w Kujakowicach Dolnych,
- Pani Beata Rasztar - nauczyciel PSP z OP w Kuniowie,
- Pani Agata Napp - Urbańska - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Lidia Binek - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Elżbieta Pietrzykowska - dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dentobus
Dentobus

SZANOWNI PAŃSTWO,
DZIECI i MŁODZIEŻ do 18 roku życia


W dniach 20 i 21 września br. w godzinach od 16.00 do 18.00 Dentobus będzie stał na parkingu marketu KAUFLAND w Kluczborku ul. Jagiellońska 14

 
Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice...
1 września 2021 r. w auli budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.
Uroczystość została przygotowana przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kluczborku - Panią Danutę Nalewajkę. Podczas akademii mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły.
Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego byli m.in.:
Pan Jarosław Kielar - Burmistrza Miasta Kluczborka,
Pan Roman Kamiński - zastępca Burmistrza Miasta Kuczborka,
Pani Elżbieta Pietrzykowska - Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pani Elżbieta Siemońska - zastępca Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pan Zbigniew Stachowski - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Kluczborku,
Pani Grażyna Popek - przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki,
Pan Zdzisław Pięch - członek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a także dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Kluczbork.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości oraz wzajemnej życzliwości.
Życzymy spokojnego i zdrowego roku!

Tabela opłat za wypożyczany sprzęt

TEC.362.12.2021 - Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych w Gminie Kluczbork, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

SWZ do pobrania z sekcji Załaczniki

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2020-2021

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że Administracja Oświaty w Kluczborku, w trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, wprowadziła określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 13 48, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administracji Oświaty na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO oraz w interesie publicznym na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO

 • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania, podpisanych z Administracją Oświaty przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym jest Administracja Oświaty.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Administracji Oświaty oraz z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 • prawo do usunięcia danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • obowiązkowe - w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja dotycząca profilowania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podkategorie