INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Administracja Oświaty
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Marcin Kaczmarczyk zamieszkały w Wołczynie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Marcina Kaczmarczyka został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. edukacji.

 

Kluczbork, dnia 29.05.2023 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:39 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:40 Bartosz Sobieraj