Projekty realizowane

logo programu 1

Projekt „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork.
W pierwszych dwóch kwartałach tego roku zrealizowano 52 warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyło 1300 dzieci i młodzieży / przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych, Warsztaty ekologiczne mają za zadanie przybliżyć ich uczestnikom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną powietrza. Chociaż powszechnie wiadomo, że bez powietrza nie da się żyć,  to w wielu miastach poziom zanieczyszczenia powietrza jest bardzo duży. Smog, pleśń, alergeny, bakterie negatywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Gdy otacza nas czyste powietrze, sami jesteśmy zdrowi. Ekologiczne warsztaty pokazały, w jaki sposób być eko na co dzień i wspólnie działać na rzecz czystego środowiska. Ważna jest segregacja śmieci, ze szczególnym naciskiem na elektryczne śmieci, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej. Istnieje bardzo dużo prostych rozwiązań, które mogą wyraźnie poprawić jakość powietrza. I tego dowiedzieli się uczestnicy naszych spotkań.

logo programu 1

Projekt „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w Gminie Kluczbork” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork.
Zestawienie godzin w ramach projektu „Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”
Kwiecień 2024r.- warsztaty dwugodzinne w klasach szkoły podstawowej.

logo programu 1

To już kolejne tygodnie realizacji projektu ”Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”. Warsztaty i kampanie edukacyjno-promocyjne mają na celu przekazanie dzieciom, a za ich pośrednictwem rodzicom, dziadkom podstawowej wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałaniu ich skutkom. Wiedza przekazana w trakcie realizacji działań proekologicznych przełoży się na podstawy sprzyjające ochronie środowiska. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności związane z dobrymi praktykami chroniącymi powietrze, jak i własne zdrowie przed zanieczyszczeniami. Realizacja programu uzmysławia dzieciom i młodzieży, że troska o powietrze jest troską o nas samych i nasze życie. Dzięki niemu poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu się z nią, obserwują, eksperymentują, dokonują oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska.

Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”
realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki

Uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na kontakt z zanieczyszczeniami powietrza, ⁠uświadomienie dzieci o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin,. wypracowanie umiejętności wskazania sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy ekologicznej ,kształtowanie postaw proekologicznych i szacunku wśród młodzieży dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne w tym czyste powietrze:

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z największych problemów całego świata.

Zadanie pn.
„Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork”

dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji EkologicznejLogo programu