Kluczbork 27.05.2024 r.

DNSO.111.2.27.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznej szkoły podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

 

 

W dniu 20 maja 2024r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku.
W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku – Pana Marka Tobiasza zam. w Łowkowicach.
Pan Marek Tobiasz spełnił wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie, a także uzyskał bezwzględną większość głosów członków Komisji Konkursowej.

Przewodniczący komisji konkursowej
/-/ Elżbieta Pietrzykowska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 maj 2024 11:57 Bartosz Sobieraj